Vítejte!

Jestliže hledáte spolehlivého partnera pro provedení zemních a výkopových, demoličních a bouracích prací, kosení trav a dřevin, potom by firma Galur, s.r.o. s dlouholetou tradicí a stabilní pozicí na trhu mohla být tím pravým řešením pro Vás.

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY A CHODNÍKŮ

Nabízíme naše služby jak obcím, firmám, tak domácnostem nejen v Jihomoravském kraji. Máme zkušenosti s pokládkou zámkové dlažby na menších i větších plochách. Zajišťujeme vše od zhotovení návrhu projektu, dodávku materiálu, zemní práce, pokládku dlažby až po finální zapravení okolního terénu. Kvalitu naší práce si můžete ověřit na již zpracovaných zakázkách.

Pokládku i opravy chodníků provádíme nejen ze zámkové dlažby různých typů, ale i žulových kostek, mozaiky a terasních dlaždic. Na zhotovené práce poskytujeme dvouletou záruku.

Hlavní výhody dlážděných ploch

Obvyklý průběh při realizaci zakázky:

Konzultace

Na daném místě se probere zamýšelný plán, jak by celkový výsledek měl vypadat a kroky, které k tomu cíli budou potřeba učinit. V případě potřeby navrhneme možné varianty řešení a zhotoví se plán celé akce včetně kalkulace a konečné ceny.

Dodávka materiálu

Z plánu jasně vychází potřeba objednávky vybrané zámkové dlažby, obrubníků a podloží, zajišťujeme i kompletní uložení materiálu na stavbu.

Výškové zaměření plochy

Celou plochu je potřeba výškově zaměřit, zjistíme tak kolik zeminy bude potřeba pobrat a sladí se výškové body s okolními objekty.

Zemní práce

Strojně se provede skrývka a odvoz zeminy. Uložení přebytečné zeminy je možné jak rozprostřením po okolí nebo jejím odvozem na skládku.

Příprava podloží

Nejdůležitější část ovlivňující konečný výsledek celé akce spočívá ve správně připraveném a zhutněném podloží.

Realizační práce

Na připraveném podloží se osadí obrubníky a navezou se jednotlivé vrsty podloží, které se postupně hutní. Finální vrstva se srovná a položí se zámková dlažba, celistvá plocha se zhutní vibrační deskou a následně lze vyplnit spáry jemným křemičitým pískem.

Terénní úpravy

Konečné zasypání jam a mezer u obrubníků, rozprostření a případná likvidace přebytečné zeminy, terénní úpravy.

Předání díla

Obě strany se společně sejdou, projdou a zkontrolují kvalitu provedené práce a po odstranění všech vad a nedodělků příchází na řadu fakturace.

Používáme stroje značek IVECO, CATERPILLAR